info@futbal-shop.sk
0905-303-696

Ronnay

Showing all 5 results

 • Koordinačné prstence Ronnay

  Koordinačné prstence Ronnay – 12ks

  30,00  24,10 
  Pridať do košíka
 • Koordinačný rebrík Ronnay 4m na futbalový tréning

  Koordinačný rebrík Ronnay – 8m

  50,00  34,50 
  Pridať do košíka
 • Tréningová prekážka Ronnay

  Tréningová prekážka (bránka) Ronnay – 30cm

  7,00  5,90 
  Pridať do košíka
 • Tréningová prekážka Ronnay

  Tréningová prekážka (bránka) Ronnay – 38cm

  8,00  6,50 
  Pridať do košíka
 • Tréningová prekážka Ronnay

  Tréningová prekážka (bránka) Ronnay – 45cm

  10,00  8,20 
  Pridať do košíka